Poslovni načrti

Brez dobrega poslovnega načrta pri poslovanju ne gre

slide2Poslovni načrti so koristno orodje vsakega podjetja za načrtovanje svojega poslovanja. Ne dvomimo, da tudi vsako podjetje ima svoj lastni, dobro premišljen poslovni načrt. Občasno pa se pojavijo potrebe za izdelavo poslovnih načrtov z določenimi specifikami, kjer je potrebno sodelovanje strokovnjakov.

 Prisilna poravnava ali poenostavljena prisilna poravnava in načrt finančnega prestrukturiranja

Prisilna poravnavaje namenjena finančnem prestrukturiranju podjetja s ciljem zagotoviti ustrezno kapitalsko strukturo in preprečitev nastanka dolgoročne ali trajne nelikvidnosti. Podjetje se v procesu prisilne poravnave običajno bodisi delno razdolži bodisi dokapitalizira.  

Poenostavljena prisilna poravnavaje posebna oblika prslilne poravnave, ki je namenjena mikro in majhnim podjetjem in omogoča razdolžitev podjetja ob nižjih stroških postopka. 

V obeh primerih prisilne poravnava pa mora dolžnik (gospodarska družba ali samostojni podjetnik) prepričati zadostno število upnikov z ustreznimfinančnim načrtom prestrukturiranja. Pri izdelavi tega načrta vam lahko pomagamo. Samo finančno planiranje običajno ne zadošča, saj je ključno ali bo podjetje po razdolžitvi sposobno uspešno poslovati ali pa bo ponovno zabredlo v likvidnostne težave in polsedično v neustrezno kapitalsko strukturo. Ustrezen načrt finančnega prestrukturiranja bo tudi večja garancija za pogajanja z upniki.

 

Poslovni načrti za startup podjetja

Podjetniku je največkrat največja težava pripraviti poslovni načrt s katerim bo v banki pridobil potrebna posojila ali pa samo preveril potencial svojega podjema. Pri izdelavi dobrega poslovnega načrta je bolj kot poznavanje računovodskih in finalnih pravil potrebna pravilna ocena prihodkov in odhodkov tako v njihovem obsegu kakor terminskih rokih njihovega doseganja. Slaba ocena potencialnih prihodkov in slaba ocena potrebnih odhodkov lahko spremenita na videz obetajoč posel v slabo naložbo. Kljub dobrim poslovnim rezultatom se lahko zgodi, da podjetje postane nelikvidno. Razlogi za to so lahko v zamiku plačevanja ali neplačevanju terjatev, terminskem odstopanju dejanske prodaje od planirane ali preprosto v slabo premišljenem izboru virov financiranja. Zaradi tega je želeno - v primeru financiranja z bančnimi posojili pa tudi nujno-, da ima podjetje izdelan tudi dober načrt finančnih tokov.

 

Posebni projekti kot so večje investicije, raširitve dejavnosti ali prevzemi 

Vsaka večja investicija potrebuje investicijski elaborat, ki je pravzaprav manjši poslovni načrt z upoštevanjem več različnih opcij in izračuni donosnosti posameznih opcij. Prevzem drugega podjetja je pravzaprav velika investicija, kjer pa je potrebo dobro preučiti poslovanje nakupovanega podjetja. Nakupovano podjetje običajno že razpolaga s poslovnimi načrti, ki jih je potrebno preučiti in oceniti njihovo izvedljivost. Ob upoštevanju tveganj je potrebno prirpaviti različne scenarije in za vsakega oceniti verjetnost ter potencialno donosnost.

 

 

Kontakt

MAJAN - poslovno svetovanje
Primožičeva 34,
1231 Ljubljana-Črnuče
e-pošta: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
tel.: +386 41 36  00 20

EU e-Privacy Directive

Ta spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in za analitične potrebe. Z uporabo naše spletne strani se strinjate, da namestimo piškotke v vaš brskalnik.

Zavrnili ste uporabo piškotkov. To odločitev lahko kadarkoli tudi spremenite.

Dovolili ste uporabo piškotkov. Odločitev lahko kadarkoli spremenite.

2021  MAJAN - poslovno svetovanje